De Organisatie | Het team

Doel

  • U krijgt als teamlid inzicht op het functioneren van het team als geheel.
  • U bent met elkaar in staat een positieve lerende cultuur te scheppen en begrijpt de bijdrage die u kunt leveren aan het gemeenschappelijke teamdoel.

Werkwijze

In de eerste training kijken we samen met u en uw team naar de sociale basis-behoeften van het team en maken we een plan om aan de behoeften te voldoen.
Taken, rollen, posities en onderlinge reactiepatronen worden besproken.

Ontwikkeling

Aan de hand van de analyse bepalen we de ontwikkelingsfase van het team en plegen in de vervolgtrainingen, interventies die leiden tot onderlinge samenwerking en het halen van het gemeenschappelijke doel.

Resultaat

In het team ontstaat echte samenwerking, u waardeert elkaar, geeft elkaar support, ontwikkelt de eigen persoonlijkheid, heeft een gezamenlijk doel en heeft hier invloed op. U voelt verbondenheid met de andere teamleden en erkent elkaars kwaliteiten en ontwikkeling.