Een succesvol team

…kent zijn cultuur

Als organisatie of team denkt u na over de interne en de externe belanghebbenden. Hoe wilt u overkomen en wat wilt u betekenen voor de binnen- en buitenwereld.
U denkt na over de identiteit van de organisatie of het team (wie zijn we).
Als u nadenkt over de identiteit van organisatie of team, denkt u ook na over de cultuur (hoe doen we het hier) en daarmee komt u bij de belangrijkste waarden van de organisatie terecht (waar geloven we in).

…gelooft in zijn waarden

Door uw waarden helder te formuleren ontstaat er voor de mensen in het team of de organisatie duidelijkheid en uniformiteit over gedrag en handelen.
Waarden worden leidend in de dagelijkse omgang met elkaar en de emoties nemen af. In de transportwereld is flexibiliteit bijvoorbeeld een belangrijke waarde terwijl zorg een belangrijke waarde is voor een sociale werkplaats.

…gedraagt zich naar zijn waarden

In de dagelijkse omgang zijn de waarden van uw team of organisatie leidend voor individueel gedrag. Hoe bewuster de mensen van uw organisatie zijn van hun cultuur, hoe meer ze zich gedragen naar hun cultuur en hoe vanzelfsprekender de doelen van uw organisatie gehaald worden. Hygiëne is voor een ziekenhuis een belangrijke waarde. Of een ziekenhuis succesvol is op dit vlak hangt af van het feit of het ziekenhuis ook tijd besteedt aan hygiëne tijdens selectie, opleiding, training, functionering en beoordeling.