Het teamlid

Doel

U krijgt inzicht en wordt bekwaam in vaardigheden met betrekking tot de samenwerking en vaardigheden die te maken hebben met de specifieke functie.
Voorbeelden van vaardigheden op het gebied van samenwerking zijn:

  • Communiceren, observeren en conflicthantering.
  • Voorbeelden van vaardigheden op het gebied van de specifieke functie zijn:
    Gespreksvoering, omgaan met agressie en presenteren.

Werkwijze

Vooraf en tijdens de training wordt de gezamenlijke trainingsbehoefte van het team vastgesteld en de behoeften van de individuele teamleden in kaart gebracht.

Ontwikkeling

  • Tijdens de training wordt er gewerkt aan de individuele ontwikkeling van de teamleden en de ontwikkeling van het team als geheel;
  • De teamleden worden zich bewust gemaakt van eigen gedrag en de invloed hiervan op het team;
  • Tijdens de training krijgt men de gelegenheid met vaardigheden en gedrag te oefenen.

Resultaat

Door bewustwording en aanpassing van het individuele gedrag aan de waarden van de cultuur en het gemeenschappelijke doel worden gewenste resultaten gehaald.