Over GRIP

De term GRIP kennen we allemaal, maar is moeilijk in woorden te vatten omdat het altijd anders is. Soms stevig, soms losjes, maar altijd precies goed. Initiatiefnemer van GRIP is Ids Postma. Met zijn achtergrond als ondernemer en begeleider van organisaties en teams weet Ids ondernemerschap en gedragsverandering te verbinden. Als sociaal-pedagoog begrijpt hij het gedrag van individu en groep en weet teams en organisaties in beweging te brengen.

GRIP traint en coacht verschillende vaardigheden

Individuele vaardigheden zoals het bewust zijn van eigen gedrag, luisteren, het bespreken van gevoelens, omgaan met conflicten, omgaan met kritiek, beïnvloeding, samenwerken, leiding geven en ontvangen en functie-specifieke vaardigheden.

Teamvaardigheden met onderwerpen als communiceren, observeren, problemen oplossen, conflicten hanteren, elkaar steunen, openheid, sociale relaties en zelfreflectie.
GRIP traint en coacht op verschillende werkterreinen:

 • Directie en management in de retailbranche werden getraind op een positieve actiegerichte cultuur.
 • Consulenten in verschillende re-integratiebedrijven werden getraind in de omgang met deelnemers en de eigen cultuur.
 • Productiebedrijven werden begeleid in de cultuuromslag naar een leer-werkbedrijf.
 • Personeel van sociale diensten werd getraind om langdurig werklozen te motiveren naar een reguliere baan.
 • Personeel van jeugdinstellingen werd geleerd anti-sociaal gedrag om te buigen naar sociaal positief gedrag.
 • Docenten in onderwijsinstellingen werden getraind in de omgang met jongeren en de samenwerking in het team.

GRIP traint en coacht op elk niveau

 • Het coachen van directie met betrekking tot de eigen visie, missie en cultuur.
 • Het trainen van vaardigheden aan leidinggevenden.
 • Het aanleren van vaardigheden op de werkvloer voor werknemers.
 • Jongeren inzicht geven in de eigen situatie en risicovol gedrag leren mijden.

Bereid u voor op GRIP

 • U wordt u bewust van uw eigen bedrijfscultuur.
 • Oude gewoontes worden omgebogen naar nieuwe gewoontes die de gewenste cultuur ondersteunen.
 • Ondernemerschap en gedragsverandering worden verbonden.
 • Goede intenties worden omgezet in waarneembare en winstgevende resultaten.
 • Deelnemers ontdekken en begrijpen welke invloed hun gedrag heeft op de omgeving.
 • Vaardigheden en gedrag worden optimaal.
 • Een actiegericht team wordt gegarandeerd door een consistente boodschap en een heldere methodiek.
 • GRIP onderzoekt, neemt verantwoording, is direct en doortastend.